6 av de mest hälsosamma hundraserna

Advertisements

Liksom människor kan hundar vara mottagliga för vissa sjukdomar och krämpor baserat på deras gener. Hälsorelaterade problem hos hundar inkluderar ofta hjärtsjukdomar, cancer, ortopediska problem och till och med allergier och hudsjukdomar. Men vissa hundraser lever i allmänhet mycket friska liv och är överlag inte kända för att pådra sig allvarliga hälsoproblem. Naturligtvis är varje hund unik, och det finns ingen garanti för att en hund från en ras som är känd för att ha god hälsa, inte kan utveckla några sjukdomar. Ändå spelar gener och genetik en viktig roll.

Nedan följer 6 hundraser som har relativt lång livslängd med i allmänhet få hälsoproblem.

Beagle

Beaglen är känd för sitt starka luktsinne och sina utmärkta jaktkunskaper, och är en måttligt aktiv, medelstor hund med en genomsnittlig livslängd på 10 till 15 år. Beagles lever i allmänhet friska liv. De hälsotillstånd som är associerade med rasen, inklusive ögon- och höftproblem, förekommer vanligtvis hos äldre hundar.

Advertisements
Prev